کارت ویزیت لایه باز شماره ۵ با موضوع عکاسی

 

کارت ویزیت لایه باز بسیار زیبا با پس زمینه مشکی با موضوع عکاسی که بصورت پشت و رو و طولی طراحی شده است.

فایل های لایه باز از اهمیت بالایی برای طراحان و گرافیست ها برخوردارند. تمام لایه های این فایل ها قابل تغییر و استفاده به صورت مجزا هستند و شما می توانید از ابزار استفاده شده در این طرح ها برای طراحی های خود بهره ببرید و یا محل آن ها را تغییر دهید و طرح جدیدی را خلق کنید. لایه باز بودن این طرح ها به شما این امکان را می دهد تا با رمز و راز طراحان بزرگ آشنا شوید و بر روی قدرت طراحی خود بیشتر کار کنید و از کار های آن ها الهام بگیرید.

کارت ویزیت لایه باز شماره ۴

طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت کسب و کار و شخصی که بصورت پشت و رو و با سبک مینیمال و در دو پس زمینه مشکی و سفید کار شده است. استفاده از رنگ آبی بر روی پس زمینه مشکی و سفید زیبایی این کار رو هر چه بیشتر کرده است.

کارت ویزیت لایه باز شماره چهار- پس زمینه مشکی

فایل های لایه باز از اهمیت بالایی برای طراحان و گرافیست ها برخوردارند. تمام لایه های این فایل ها قابل تغییر و استفاده به صورت مجزا هستند و شما می توانید از ابزار استفاده شده در این طرح ها برای طراحی های خود بهره ببرید و یا محل آن ها را تغییر دهید و طرح جدیدی را خلق کنید. لایه باز بودن این طرح ها به شما این امکان را می دهد تا با رمز و راز طراحان بزرگ آشنا شوید و بر روی قدرت طراحی خود بیشتر کار کنید و از کار های آن ها الهام بگیرید.

کارت ویزیت لایه باز شماره ۳

طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت کسب و کار که بصورت پشت و رو و با سبک مینیمال کار شده است. استفاده از پس زمینه سیاه و سفید در پشت و روی کارت تضاد زیبایی به طرح بخشیده است.

فایل های لایه باز از اهمیت بالایی برای طراحان و گرافیست ها برخوردارند. تمام لایه های این فایل ها قابل تغییر و استفاده به صورت مجزا هستند و شما می توانید از ابزار استفاده شده در این طرح ها برای طراحی های خود بهره ببرید و یا محل آن ها را تغییر دهید و طرح جدیدی را خلق کنید. لایه باز بودن این طرح ها به شما این امکان را می دهد تا با رمز و راز طراحان بزرگ آشنا شوید و بر روی قدرت طراحی خود بیشتر کار کنید و از کار های آن ها الهام بگیرید.

کارت ویزیت لایه باز شماره ۲

طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت کسب و کار که بصورت پشت و رو و با پس زمینه مشکی کار شده است.

فایل های لایه باز از اهمیت بالایی برای طراحان و گرافیست ها برخوردارند. تمام لایه های این فایل ها قابل تغییر و استفاده به صورت مجزا هستند و شما می توانید از ابزار استفاده شده در این طرح ها برای طراحی های خود بهره ببرید و یا محل آن ها را تغییر دهید و طرح جدیدی را خلق کنید. لایه باز بودن این طرح ها به شما این امکان را می دهد تا با رمز و راز طراحان بزرگ آشنا شوید و بر روی قدرت طراحی خود بیشتر کار کنید و از کار های آن ها الهام بگیرید.

کارت ویزیت لایه باز شماره ۱

طرح لایه باز بسیار زیبا و فوق العاده از کارت ویزیت کسب و کار که بصورت پشت و رو و با پس زمینه مشکی کار شده است.

فایل های لایه باز از اهمیت بالایی برای طراحان و گرافیست ها برخوردارند. تمام لایه های این فایل ها قابل تغییر و استفاده به صورت مجزا هستند و شما می توانید از ابزار استفاده شده در این طرح ها برای طراحی های خود بهره ببرید و یا محل آن ها را تغییر دهید و طرح جدیدی را خلق کنید. لایه باز بودن این طرح ها به شما این امکان را می دهد تا با رمز و راز طراحان بزرگ آشنا شوید و بر روی قدرت طراحی خود بیشتر کار کنید و از کار های آن ها الهام بگیرید.